Teknikal USD 19.11.2020 : Hari Ini Dolar Mencari Pantulan Untuk Turun Lebih Dalam Lagi

Hari Ini Dolar Mencari Pantulan Untuk Turun Lebih Dalam Lagi

Menuju perjalanan panjang wave 3 jangka pendek dan wave 3 jangka menengah

Before

After